[ĐÀO TẠO INHOUSE] - Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - ThS. Nguyễn Mạnh Hiền

Ngày 15 và ngày 16 tháng 11 vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Quản Trị và Tài Chính IFA đã liên kết với Công ty Dược Việt Nam khai giảng khóa đào tạo "Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp" dành cho các anh chị nhân viên của Công ty Dược Việt Nam với dự tham gia giảng dạy của ThS. Nguyễn Mạnh Hiền.

[ĐÀO TẠO INHOUSE] - Khóa Đào tạo tổng hợp các chuyên đề Kế toán, Quản trị, Kỹ năng - CP Group Hải Dương

Ngày 20, 21, 22 và 23 tháng 11 vừa qua, tại Hải Dương, Viện Quản Trị và Tài Chính IFA đã liên kết với CP Group khai giảng chuỗi các khóa đào tạo Tổng hợp các chủ đề "Kế toán và Tài chính dành cho lãnh đạo" với dự tham gia giảng dạy của Thầy Đoàn Đức Minh; "Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo" với dự tham gia giảng dạy của Thầy Phan Khắc Thành; "Kỹ năng huấn luyện tạo động lực cho nhân viên và tư duy tích cực" với dự tham gia giảng dạy của Thầy Lê Đỗ Duy Ân dành cho các anh chị nhân viên của CP Group.

[ĐÀO TẠO INHOUSE] - "Kỹ năng quản lý thời gian" - Thầy Đoàn Đức Minh

Ngày 17 và 18 tháng 11 vừa qua, tại Hải Dương, Viện Quản Trị và Tài Chính IFA đã liên kết với CP Group khai giảng khóa đào tạo ""Kỹ năng quản lý thời gian - Sức mạnh tư duy sáng tạo - Quản lý và Phát triển bản thân" dành cho các anh chị nhân viên của CP Group với dự tham gia giảng dạy của Thầy Đoàn Đức Minh.

[ĐÀO TẠO INHOUSE] - KỸ NĂNG MỀM CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG - TS. Nguyễn Chí Bình

Ngày 15 và 16 tháng 11 vừa qua, tại huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Viện Quản Trị và Tài Chính IFA đã liên kết với Công ty Sonadezi khai giảng Khóa đào tạo "Kỹ năng mềm cho quản lý cấp trung" dành cho các anh chị nhân viên của Công ty Sonadezi với dự tham gia giảng dạy của Thầy Nguyễn Chí Bình.

[ĐÀO TẠO INHOUSE] - Lễ bế giảng khóa đào tạo "Giám đốc tài chính - CFO" - Khatoco

Ngày 21/10/2017 tại Nha Trang, Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) phối hợp với Viện Quản trị và Tài chính (IFA) tổ chức Lễ Bế giảng khóa đào tạo "Giám đốc Tài chính - Chief Financial Officer – CFO".

vien quan tri va tai chinh

icon top