CEO KHỞI NGHIỆP - CEO04.HCM

Khai giảng 20-08-2017
Lịch học CN
Học phí 10.000.000 VNĐ
Học phí ưu đãi 8.900.000 VNĐ
Thời lượng học 20 buổi
Giờ học 8h30 - 11h30, 13h30 - 16h30

- Đang cập nhật

- Đang cập nhật

ĐĂNG KÝ HỌC

vien quan tri va tai chinh

icon top