GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - CPO18.HCM

Khai giảng 23-04-2017
Lịch học CN
Học phí 14.500.000 VNĐ
Học phí ưu đãi 12.900.000 VNĐ
Thời lượng học 32 buổi
Giờ học 8h30 - 11h30, 13h30 - 16h30

- Đang cập nhật

- Đang cập nhật

ĐĂNG KÝ HỌC

vien quan tri va tai chinh

icon top