Giám đốc điều hành CEO K38

Ngày 30/07/2022,  Khóa "Giám đốc điều hành" Khóa 38 chính thức khai giảng qua chuyên đề đầu tiên của CEO "Tâm Lý quản lý - Kỹ năng giao việc, Ủy thác công việc hiệu quả" dành cho cấp Quản lý cấp cao

Cùng 25 học viên đến từ các Doanh nghiệp tham dự.

 

 

vien quan tri va tai chinh

icon top