Giám đốc điều hành CEO K38 - Kỹ năng Thuyết trình, thương lượng và Đàm phán trong kinh doanh

 Trong một công ty và cuộc họp thương thảo, thảo luận, Một nhà Quản lý tài giỏi phải luôn đưa ra những quyết định, ý kiến đúng lúc và chính xác. Thời điểm quan trọng Nhà Quản lý quyết định vì lợi ích của đội nhóm và các bên.

Vì vậy, Viện Quản trị và Tài chính mang đến Chuyên đề " Kỹ năng thuyết trình, Thương lượng và đàm phán trong kinh doanh" để hỗ trợ các Nhà Quản lý tổng hợp thông tin và đưa ra quyết định đàm phán chuẩn, chính xác nhất, đôi bên cùng có lợi và kết thúc các buổi đàm phán nhẹ nhàng. Thông qua, khóa đào tạo còn hỗ trợ phát triển đưa ra những quyết định trong cuộc sống để phát triển bản thân và giải quyết vấn đề trong công việc nhanh chóng hơn.

Dưới đây là một số hoạt động trong khóa học. 

Tổng quan khóa học

Hoạt động thuyết trình và đàm phán

 

Hoạt động thảo luận. đưa quyết định trong nội bộ và thương thảo cố đông

Bế giảng khóa học

vien quan tri va tai chinh

icon top