Giám đốc điều hành CEO K38 - Pháp Luật trong kinh doanh

Ngày 27,28/08/2022, Viện Quản trị và Tài chính khai giảng chuyên đề "Pháp Luật trong kinh doanh" dành cho Giám đốc điều hành 

vien quan tri va tai chinh

icon top