Giám đốc điều hành CEO K38 - Quản trị nguồn nhân lực

Thông qua chuyên đề ngày 20/08/2022,Viện Quản trị và Tài chính (IFA) mang đến cho học viên khóa Giám đốc điều hành những kiến thức và trải nghiệm đa chiều về Quản lý con người. 

1. Tổng quan chân dung Nhà Quản lý nhân sự (các đức tính, tư duy nhà quản lý, phân tích thang đo cho nhân sự)

2. Đánh giá các hoạt động liên quan nhân sự (Đánh giá thái độ khi đucợ bàn giao coong việc, đánh giá kết quả hoạt động con người thông qua các kỹ năng nhanh)

3. Phân tích đưa ra quyết định và truyền lại cho nhân viên. Kỹ năng truyền đạt hiệu quả trong đội ngũ 

Qua các yếu tố cần và phải có cho nhà Quản lý cấp cao, IFA còn giúp học viên phân tích và nhìn rõ vấn đề cần cải thiện trong đội ngũ thông qua chuyên đề " Quản trị nguồn nhân lực dành cho lãnh đạo" qua một số bài tập nhóm và trình bày vấn đề.


Cùng nhìn những hoạt động tại chuyên đề vừa qua tại IFA.

vien quan tri va tai chinh

icon top