[INHOUSE] Bán Hàng thực chiến và Chăm sóc khách hàng - Công ty South Star Oil

Qua thời gian dài để nâng cấp chất lượng trong và ngoài doanh nghiệp, Công ty South Star Oil cùng hợp tác Viện Quản trị và Tài chính (IFA) đi đến những buổi đào tạo khóa "Bán hàng và Chăm sóc khách hàng với 40 Anh/Chị học viên cùng tập hợp tại IFA.

Thông qua một số hình ảnh của khóa học, Anh/Chị học viên đã có những khoảnh khắc chăm chỉ học và phát triển dành cho công việc, cuộc sống.

Thảo luận, phát triẻn

Cùng nêu những vấn đề và cùng giải quyết cùng nhau

 

Bế giảng và cấp chứng chỉ khóa học

vien quan tri va tai chinh

icon top