[INHOUSE] Nâng cao chất lượng dịch vụ Doanh Nghiệp

Là Công ty Nhà nước trong lĩnh vực Xổ số kiến thiết tại Thành phố Cần Thơ với mục tiêu nâng cao trình độ chuyên nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý, chất lượng dịch vụ trong Doanh nghiệp cho Cán bộ Lãnh đạo quản lý và Cascn bộ chủ chốt của Công ty.

Cùng Ban lãnh đạo Công ty, ngày 18/07/2022 Viện Quản trị và Tài chính cùng Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ phối hợp tổ chức khóa đào tạo "Nâng Cao dịch vụ trong Doanh nghiệp". Qua một số hình ảnh lớp học để cảm nhận chân thật không khí lớp học. 

vien quan tri va tai chinh

icon top