TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ là những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động và nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và quy trình được thiết lập.

Tư vấn xây dựng hệ thống ứng dụng BSC & KPI

Tại sao cùng một xuất phát điểm, có những doanh nghiệp phát triển lớn mạnh trong khi đa phần các DNVVN lại không có cơ hội đón sinh nhật lần thứ 3?

Tư vấn xây dựng hệ thống ISO 9001 - 2015

ISO 9001 áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức cung cấp và quy định kiểm soát có hệ thống

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Trong thời gian qua, nền kinh tế trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, rất nhiều doanh nghiệp lo lắng, quan tâm nhiều đến việc tìm kiếm nguồn vốn hoạt động

Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp

Một thực trạng khá phổ biến hiện nay là phương pháp quản lý điều hành của nhiều Doanh nghiệp, đặc biệt là các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) còn khá lỏng lẻo

Tư vấn chiến lược Công ty

Trong bối cảnh của nền kinh tế phẳng toàn cầu và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra, thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt,

    vien quan tri va tai chinh

    icon top