TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ là những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động và nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và quy trình được thiết lập.

    vien quan tri va tai chinh

    icon top